Uw partner in innovatie

Bij de introductie van innovaties is één factor vaak cruciaal: tijd. Het verkorten van de introductietijd kan het verschil maken tussen een succesvolle uitrol of een verliesmakend initiatief.

Urban Popup is een innovatie accelerator, werkzaam op het snijvlak van strategie, onderzoek en recht.

Strategisch onderzoek en advies

  • Uw externe omgeving in kaart: marketmapping, concurrenten-profiling, haalbaarheidsonderzoek, onderzoek naar doelgroep-stakeholders en positioneringsonderzoek. Quickscans en deepscans.
  • Conceptconcretisering en alternatieve verdienmodellen: brainstormsessies, sparring partner en advies.

Communicatie, lobby en PR
De voordelen van een innovatie zijn soms moeilijk uit te leggen. Wij brengen uw nieuwe product of dienst onder woorden en de aandacht – intern en extern; en we onderzoeken of de boodschap en/of USP optimaal is geformuleerd.

Ook kunnen wij uw nieuwe product of dienst specifiek onder de aandacht brengen van stakeholders, investeerders of de politiek.

Klik hier voor meer informatie.

Juridisch advies

  1. InnovatieScan: signaleert openingen en tegenstrijdigheden in de regelgeving die innovatietrajecten kunnen vertragen of juist versnellen.
  2. VergunningenScan: scant op onnodig vertragende bestuurlijke procedures tijdens een bouwproces – als een nieuwe bouwmethode niet is opgenomen in de regelgeving.

We adviseren u graag hoe u de kans op een succesvolle uitrol vergroot. U kunt hiervoor contact opnemen met info@urbanpopup.nl of 020 4706243.

Advertenties

Producent aansprakelijk bij ongeval zelfsturende auto’s

Het aantal zelfsturende voertuigen in het verkeer neemt sterk toe. De bestuurder is alleen verantwoordelijk als hij zelf actief achter het stuur zit, vindt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als het systeem niet goed werkt, dan is de producent aansprakelijk.

Maar over welke producent gaat dat dan: de software producent of het bedrijf dat de wagens op de markt brengt? Dit zal onderling worden uitgevochten. Vooralsnog wil de overheid in ieder geval voorkomen dat de bestuurders aansprakelijk zijn.

Deeleconomie in kaart

Het Facebook datamisbuik maakt duidelijk dat het verdienmodel van de deeleconomie nog steeds een uitdaging is. Wie verdient er nou eigenlijk aan dat delen en is de deeleconomie te reguleren om misbruik tegen te gaan? Allereerst is het goed om te weten wat er zoal aan initiatieven is. Deeleconomie in Nederland brengt in een mooie infograph de verschillende platformen in beeld.

Deeleconomie

 

Facebook’s privacyschending al jaren bekend

Facebook
Vertrouwelijke persoonsgegevens van 86 miljoen Facebook gebruikers waren (en zijn) te koop voor de hoogste bieder – waaronder ook de gegevens van circa 90.000 Nederlanders.

De ophef hierover is opvallend: iedereen weet al jaren dat deze gegevens te koop zijn. Dat is het verdienmodel van Facebook. Pas nu blijkt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen en waarschijnlijk ook het Brexit referendum hiermee zijn gemanipuleerd lijkt het belang van privacybescherming door te dringen.

De Amerikaanse wetgeving is niet uitgerust om dergelijk datamisbruik tegen te gaan. Het wordt daar gereguleerd door het consumentenrecht. Het blijkt lastig om een bedrijf als Facebook hiermee te reguleren. Lees meer “Facebook’s privacyschending al jaren bekend”

Kringlooplandbouw: bacteriën als nieuwe meststof

Groen
Nutriënten zoals koolstof en stikstof gaan momenteel grote hoeveelheden verloren in afval- en reststromen. Niet erg duurzaam! Door nutriënten weer uit het afval te winnen is de kringloop in de landbouw te herstellen.

De universiteiten van Antwerpen en Gent hebben een nieuwe meststof ontwikkeld op basis van microben (bacteriën) in de reststromen. In totaal hebben de bio-ingenieurs drie types microben gekweekt: aerobe heterotrofen, purperbacteriën en microalgen. Het blijkt dat ze even goed werken als een organische meststof, in sommige gevallen zelfs beter.

Geen verplichte gasaansluiting meer voor nieuwbouw

VuurtjePer 1 juli vervalt de aansluitplicht voor netbeheerders. Tot dan toe moet iedereen die daarom verzoekt verplicht worden aangesloten op het aardgastnet (Gaswet). Dit is een belangrijke stap op de weg naar een aardgasloze woningbouw en essentieel voor de energietransitie volgens Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gemeenten moeten wel zorgen voor een goed alternatief, zoals een gemeentelijk warmtenet of een electriciteitsnetwerk dat geschikt is voor all-electric. Lees meer “Geen verplichte gasaansluiting meer voor nieuwbouw”

Minder wettelijke belemmeringen voor vernieuwende bouwtrajecten

Energietransitie
Voor experimentele bouwtrajecten die de energietransitie kunnen versnellen mocht al worden afgeweken van bestemmingsplannen, op basis van de Crisis- en Herstelwet (Chw). De Ministerraad heeft nu ingestemd met een wetsvoorstel dat het eenvoudiger en sneller maakt een pilotproject aan te wijzen. Ook wordt het voor gemeenten gemakkelijker om te werken met het zogeheten projectuitvoeringsbesluit. Dit vereenvoudigt vergunningprocedures voor vooral woningbouwprojecten. Lees meer “Minder wettelijke belemmeringen voor vernieuwende bouwtrajecten”

Aansprakelijkheid botsing zelfrijdende auto’s

AutoTechgiganten Uber, Google, Tesla, maar ook autofabrikanten zoals General Motors en Mercedes-Benz experimenten momenteel met zelfsturende auto’s. Een recent dodelijk ongeval met een ‘autonome’ Uber, maakt de vraag actueel wie er aansprakelijk is bij een botsing. Dit is nog onderwerp van discussie. Kan een artificieel intelligent (AI) systeem aansprakelijk worden gesteld, wordt het de ontwikkelaar, het bedrijf dat de auto op de markt brengt of misschien wel de passagier, die er immers voor kiest om in een dergelijke auto te rijden? Hieronder leest u meer. Lees meer “Aansprakelijkheid botsing zelfrijdende auto’s”