Op 1 juli trad de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking.  Daarin is onder andere geregeld dat er vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogelijk zijn voor verschillende doelgroepen. U vindt ze hieronder:

1. Jongerencontract
2. Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar
3. Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar (bijvoorbeeld voor vergunninghouders)
4. Huurovereenkomst voor grote gezinnen
5. Huurovereenkomst voor promovendi
6. Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen

We vertellen u hier graag meer over en ondersteunen u bij het opstellen van de contracten.

Advertenties