Nieuwe term gehoord: ‘Bewoonde Andere Ruimten’(BAR): kamers, woonboten, tijdelijk beschikbare ruimte in kantoren of anti-kraak. Dit zijn de semi-permanente alternatieven voor de tradidionele woningen, die worden aangewend om de enorme woningtekorten van de toekomst op te vangen.

Het woningtekort stijgt tot het jaar 2020 naar 300.000 – zo’n 4 procent van de bestaande voorraad – als er niets gebeurt met de daling van de bouwproductie en groei van het aantal huishoudens.  Het tekort zal het meest voelbaar zijn in de Randstad, vooral in de regio’s Utrecht (7,4 procent), Groot-Amsterdam (6,5 procent), Delft en Westland (6,0 procent) en Haaglanden (5,3 procent).

Advertenties