Innovatie accelerator

Urban Popup kan een succesvolle uitrol van innovaties bevorderen – in de voorfase en productontwikkeling, maar ook bij de introductie.

Marktanalyse
De complexiteit van het marktveld wordt teruggebracht tot concrete strategische en taktische aanbevelingen.

Photo credit: Nhuisman, Flickr Creative Commons
  • Brainstormsessies en conceptconcretisering
  • Marketmapping: stakeholder en concurrentie analyse
  • Doelgroepidentificatie en positioneringsonderzoek
  • Haalbaarheidsonderzoek / SWOT analyse
  • Advies alternatieve verdienmodellen

Ook kunnen we een quickscan uitvoeren om te beoordelen of er behoefte is aan een specifiek product / dienst.

Communicatie en lobby
Urban Popup is vaak in het nieuws. Dat is niet zomaar. Afgezien van het feit dat ons gedachtengoed en onze werkwijze goed bij de nieuwe economie passen, weten we concepten ook onder de aandacht van de media en op de politieke agenda te krijgen.

We kunnen ook aandacht genereren voor uw innovatieve producten en concepten – bij potentiële klanten, stakeholders of in de politiek.

Als u benieuwd bent wat we voor u kunnen betekenen, dan kunt u bellen met Marie-Claire Aarts: 020 4706243 of een email sturen naar info@urbanpopup.nl.

Advertenties