VergunningenScan bouwaanvragen

In veel ontwikkeltrajecten zijn vergunningenprocedures tijdrovend en kostbaar. In sommige gevallen is dit onnodig, omdat er door conflicterende bouwregelgeving of voorzichtige ambtenaren ten onrechte vergunningen worden vereist.

Conflicterende wetten, regels en jurisprudentie
Urban Popup onderzoekt uw procedures op tegenstrijdigheden en hiaten, idealiter proactief:
– voorkomen van onterecht vereiste vergunningen
– voorkomen van onnodige vertragingen
– voorkomen van onnodig betaalde leges
– voorkomen van onnodige, tijdrovende en kostbare bezwaarschriftenprocedures.

Het is als de bijwerkingen van medicijnen: de effecten van pillen zijn vaak bekend, maar als er meerdere pillen tegelijk moeten worden geslikt kunnen er onvoorziene bijwerkingen ontstaan doordat de pillen op elkaar gaan reageren.

Bij bouwregelgeving is dat net zo: soms ontstaan er onvoorziene effecten. Dat kan erg vervelend zijn, maar dat kan ook juist mogelijkheden bieden.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij:

  • het opstellen van vergunningsaanvragen en het juridisch begeleiden van bestemmingsplantrajecten
  • signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen, zoals nieuwe materialen en bouwmethoden, en deze vertalen naar de vergunningaanvraag
  • ondersteuning bij bezwaarzaken in ruimtelijke vraagstukken (verweer voeren en optreden ter zitting)
  • overleg met stakeholders
  • beroepszaken in ruimtelijke vraagstukken
  • lostrekken vastgelopen planprocedures.

Nieuwe bouwprocessen
Veranderingen in de bouwprocessen brengen de nodige juridische uitdagingen met zich mee, omdat vergunningenprocedures niet zijn afgestemd op nieuwe bouwmethoden of materialen. Ze zijn daar eenvoudigweg niet voor geschreven. Het resultaat is dat er grijze gebieden ontstaan.

Regelmatig worden voor de zekerheid toch maar vergunningen vereist, terwijl die helemaal niet nodig zijn. Dit komt veel vaker voor dan u denkt.

Voorkomen beter is dan genezen. Laat uw procedures scannen voordat u een bouwaanvraag indient. Bel Marie-Claire Aarts voor meer informatie op: 020 4706243 of marieclaire@urbanpopup.nl.

Advertenties